W przypadku większego zapotrzebowania na c.w.u można zamontować kocioł MCR 3 pompą ciepła KALIKO TWH 300 EH.

Kaliko TWH productPompa ciepła KALIKO TWH 300 EH.

Model ten został wyposażony w wymiennik do podłączenia wspomagania hydraulicznego solarnego lub przez kocioł.

Zestaw składający się z kotła kondensacyjnego MCR3 oraz pompy ciepła KALIKO TWH 300 EH do c.w.u. wraz z systemem automatyki pogodowej i elementami systemu odprowadzania spalin otrzymał nagrodę „Złotego Instalatora”.

   
© Balcerzak Serwis