Immergas to nowoczesne i ekonomiczne kotły gazowe, pompy ciepła, grzejniki, panele solarne oraz fotowoltaiczne, pozwalające na stworzenie zintegrowanego i ekologicznego systemu ogrzewania w każdym domu. Produkty Immergas to dużo więcej niż jakość, funkcjonalność i ekonomia. To także wyznacznik estetyki i nowoczesnego wzornictwa.

006

 

Warunki gwarancji

W przypadku kotłów kondensacyjnych gwarancja udzielana jest na okres 60 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, lecz nie więcej jak 66 miesięcy od daty sprzedaży.

Na wymienione części i podzespoły kotła przysługuje 12 miesięczny okres gwarancyjny na warunkach określonych w niniejszej gwarancji (z wyjątkiem części, które uległy normalnemu eksploatacyjnemu zużyciu(uszczelki, anoda zasobnika c.w.u., filtry, itp.).  

 Niezbędnym dokumentem jest poprawnie wypełniona karta gwarancyjna. Jedną z wymaganych informacji jest podanie numeru seryjnego urządzenia, który umiejscowiony jest na tabliczce znamionowej.  

 Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, w urządzeniach wykorzystujących gaz, wymagane jest potwierdzenie wykonania instalacji, podłączenia kotła do instalacji gazowej i nawiewno-wywiewnej oraz jej odbioru przed jednostkę do tego uprawnioną.  

 Równie istotne jest wykonanie pierwszego uruchomienia przez wykwalifikowany serwis techniczny posiadający autoryzację Immergas.  

 Gwarancja obejmuje urządzenia użytkowane w miejscu gdzie dokonano jego pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas. Wynika to z przystosowania kotła do konkretnej instalacji oraz konieczności podłączenia i odbioru instalacji przez jednostki do tego uprawnione.  

 Należy pamiętać, że gwarancja udzielana jest pod warunkiem wykonania przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas corocznego przeglądu, każdorazowo przed upływem kolejnego roku eksploatacji kotła. Koszt przeglądu ponosi użytkownik.

Regularna konserwacja oraz czyszczenie elementów kotła takich jak palnik, filtry, wymiennik w znacznym stopniu przedłuża jego żywotność oraz nie naraża użytkownika na dodatkowe koszty.  

 Istnieją usterki nie związane z procesem produkcji kotłów i nie są one objęte gwarancją. Wśród nich znajdują się sytuacje wynikające z:

• użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

• niewłaściwego transportu lub przechowywania,

• wykonania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione,

• zanieczyszczenia lub złej jakości gazu,

• zanieczyszczenia powietrza lub wody,

• niewłaściwego napięcia elektrycznego lub ciśnienia gazu zasilającego kocioł,

• niesprawności i nieprawidłowego napełnienia instalacji, do której kocioł jest podłączony

• nieprawidłowego ciągu kominowego,

• uzupełniania wody w instalacji c.o. przy nagrzanym urządzeniu,

• działania czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych,

• wymiany elementów, które uległy normalnemu eksploatacyjnemu zużyciu (uszczelki, anoda zasobnika cwu, filtry, itp.),

• innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.  

 Wszystkie niezbędne informacje na temat gwarancji dostępne są u AST lub w przykładowej karcie gwarancyjnej dla kotłów kondensacyjnych.  

   
© Balcerzak Serwis