Drukuj

FERROLI Poland Sp. z o.o. powstała w 1997 jako filia międzynarodowego koncernu GRUPPO FERROLI. W Polsce zajmujemy się produkcją grzejników aluminiowych oraz grzejników stalowych, sprzedażą, serwisem i doradztwem technicznym dotyczącym produktów wytwarzanych w firmach należących do koncernu Ferroli.

0012

FERROLI Poland Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 53, tel. 32-4733100

WARUNKI GWARANCJI

5 LAT GWARANCJI DLA KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH BLUE HELIX I DIVACONDENS

1. Urządzenie jest uruchamiane przez autoryzowany serwis na koszt producenta. Koszt dojazdu serwisanta pokrywa Klient. Urządzenie musi zostać poddane przeglądowi technicznemu przed upływem pierwszego (zalecany przegląd techniczny) i drugiego, trzeciego oraz czwartego (obowiązkowy przegląd techniczny) roku eksploatacji. Koszty związane z przeglądem pokrywa Klient.

2. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw, których powodem są usterki wynikające z ukrytych wad materiałowych i produkcyjnych urządzenia.

3. Gwarancja rozpoczyna bieg jeżeli:

- pierwszego uruchomienia dokonał autoryzowany serwis

- karta gwarancyjna jest poprawnie wypełniona, posiada wszystkie podpisy, daty i pieczątki,

- urządzenie zamontowane jest do instalacji zgodnie z normami technicznymi, i zgodnie z instrukcją obsługi, a montaż wykonany jest w sposób prawidłowy,

- inwestor/ projektant dokonał właściwego doboru urządzenia

- instalacja posiada zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń na urządzenie (przynajmniej filtry siatkowe)

- prowadzona jest odpowiednia konserwacja oraz dokonywane są przeglądy okresowe przez uprawniony (autoryzowany serwis)

- przegląd przedłużający gwarancję wykonał autoryzowany serwis oraz potwierdził na oryginalnym protokole przeglądu technicznego

4. Użytkownik traci gwarancję w przypadku stwierdzenia:

- eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi,

- dokonania przez osoby nieuprawnione napraw bądź przeróbek

- zanieczyszczeń mechanicznych w układzie obiegu c.o. i c.w.u.

- wadliwej instalacji kominowej

- innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.

5. Awarie będące wynikiem zwykłego użytkowania kotła, w szczególności powstałe na skutek zabrudzeń lub naturalnego zużycia części nie podlegają gwarancji.

6. W przypadku kiedy zakres gwarancji nie obejmuje zdarzenia będącego przedmiotem zlecenia serwisowego pełne koszty dojazdu i naprawy pokrywa użytkownik.

7. Serwis może odpłatnie dokonać naprawy kotła i usunąć awarię powstałą bez przyczyny producenta spowodowaną np. w wyniku naturalnego zużycia elementów urządzenia.

8. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski

9. O sposobie realizacji gwarancji decyduje Gwarant.

Naprawy gwarancyjne można zgłaszać w najbliższym uprawnionym / autoryzowanym przez producenta zakładzie serwisowym – Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym, lub u najbliższego Autoryzowanego Dealera Producenta.

Kategoria: Artykuł
Odsłony: 2398