Certyfikaty

 certyfikat de dietrich

autoryzacja de dietrich

sk d1a

sk e1a

 

 

 

FERROLI Poland Sp. z o.o. powstała w 1997 jako filia międzynarodowego koncernu GRUPPO FERROLI. W Polsce zajmujemy się produkcją grzejników aluminiowych oraz grzejników stalowych, sprzedażą, serwisem i doradztwem technicznym dotyczącym produktów wytwarzanych w firmach należących do koncernu Ferroli.

0012

FERROLI Poland Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 53, tel. 32-4733100

WARUNKI GWARANCJI

5 LAT GWARANCJI DLA KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH BLUE HELIX I DIVACONDENS

1. Urządzenie jest uruchamiane przez autoryzowany serwis na koszt producenta. Koszt dojazdu serwisanta pokrywa Klient. Urządzenie musi zostać poddane przeglądowi technicznemu przed upływem pierwszego (zalecany przegląd techniczny) i drugiego, trzeciego oraz czwartego (obowiązkowy przegląd techniczny) roku eksploatacji. Koszty związane z przeglądem pokrywa Klient.

2. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw, których powodem są usterki wynikające z ukrytych wad materiałowych i produkcyjnych urządzenia.

3. Gwarancja rozpoczyna bieg jeżeli:

- pierwszego uruchomienia dokonał autoryzowany serwis

- karta gwarancyjna jest poprawnie wypełniona, posiada wszystkie podpisy, daty i pieczątki,

- urządzenie zamontowane jest do instalacji zgodnie z normami technicznymi, i zgodnie z instrukcją obsługi, a montaż wykonany jest w sposób prawidłowy,

- inwestor/ projektant dokonał właściwego doboru urządzenia

- instalacja posiada zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń na urządzenie (przynajmniej filtry siatkowe)

- prowadzona jest odpowiednia konserwacja oraz dokonywane są przeglądy okresowe przez uprawniony (autoryzowany serwis)

- przegląd przedłużający gwarancję wykonał autoryzowany serwis oraz potwierdził na oryginalnym protokole przeglądu technicznego

4. Użytkownik traci gwarancję w przypadku stwierdzenia:

- eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi,

- dokonania przez osoby nieuprawnione napraw bądź przeróbek

- zanieczyszczeń mechanicznych w układzie obiegu c.o. i c.w.u.

- wadliwej instalacji kominowej

- innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.

5. Awarie będące wynikiem zwykłego użytkowania kotła, w szczególności powstałe na skutek zabrudzeń lub naturalnego zużycia części nie podlegają gwarancji.

6. W przypadku kiedy zakres gwarancji nie obejmuje zdarzenia będącego przedmiotem zlecenia serwisowego pełne koszty dojazdu i naprawy pokrywa użytkownik.

7. Serwis może odpłatnie dokonać naprawy kotła i usunąć awarię powstałą bez przyczyny producenta spowodowaną np. w wyniku naturalnego zużycia elementów urządzenia.

8. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski

9. O sposobie realizacji gwarancji decyduje Gwarant.

Naprawy gwarancyjne można zgłaszać w najbliższym uprawnionym / autoryzowanym przez producenta zakładzie serwisowym – Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym, lub u najbliższego Autoryzowanego Dealera Producenta.

Viessmann jest jednym z wiodących, międzynarodowych producentów systemów techniki grzewczej, chłodniczej i klimatyzacyjnej.

012

10 lat gwarancji na wymiennik ciepła ze stali szlachetnej

Wszystkie kotły kondensacyjne Viessmann są wyposażone w wymiennik ciepła ze stali szlachetnej . Ta technologia charakteryzuje się długą żywotnością oraz bezpiecznym i sprawnym funkcjonowaniem.

Dlatego firma Viessmann na wymienniki ciepła ze stali szlachetnej udziela 10-letniej gwarancji.

Warunki uzyskania 10 letniej gwarancji na wymiennik:

◾Uruchomienie przez osobę posiadającą uprawnienia firmy Viessmann

◾Rejestracja kotła przez Klienta na stronie www.viessmann-serwis.pl/ViKlient

◾Wykonywanie corocznych przeglądów

◾Gwarancja dotyczy kotłów kupionych od 01.01.2014

 

Warunki gwarancji dla urządzeń firmy Viessmann

Firma Viessmann informuje, że obsługą serwisową, a w tym naprawami gwarancyjnymi, objęte są wyłącznie produkty zakupione poprzez oficjalną sieć sprzedaży w Polsce. W ofercie Partnerów Handlowych firmy Viessmann Sp. z o.o., dostępne są jedynie urządzenia nowe, oryginalnie zapakowane z polską kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi. Wyjątkiem mogą być urządzenia oferowane przez Partnerów Handlowych okazjonalnie na zasadzie wyprzedaży, np. z ekspozycji.

 Kotły wiszące 24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu (dla kotłów Vitodens 3XX odpowiednio 36 i 39 miesięcy) Pierwsze uruchomienie i coroczne przeglądy wykonywane przez uprawnioną firmę

 120 miesięcy gwarancji na wymiennik ciepła spaliny-woda w kotłach Vitodens

Gazowe i olejowe kotły stojące o mocy do 70 kW 24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu Pierwsze uruchomienie i coroczne przeglądy wykonywane przez sprzedawcę lub wyznaczoną przez niego firmę serwisową 120 miesięcy na wymienniki spaliny-woda w kotłach Vitoladesn i Vitorondens

Gazowe i olejowe kotły stojące o mocy powyżej 70 kW 24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu Pierwsze uruchomienie i okresowe przeglądy wykonywane przez sprzedawcę lub wyznaczoną przez niego firmę serwisową 60 miesięcy dla korpusów kotłów Vitocrossal i mocy od 87 do 978 kW, Vitoplex o mocy od 80 do 2000 kW i Vitorond od 80 do 1080 kW

Kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory 24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu Pierwsze uruchomienie i coroczne przeglądy wykonywane przez sprzedawcę lub wyznaczoną przez niego firmę serwisową 60 miesięcy dla instalacji solarnych z dofinansowaniem NFOŚiGW

Osprzęt 24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu    

Części zamienne 12 miesięcy od daty zakupu    

Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej danego urządzenia.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z warunkami gwarancji oraz obowiązującymi przepisami urządzenia grzewcze powinny podlegać okresowym przeglądom eksploatacyjnym wykonywanym przez uprawnione do tego osoby.

Regularnie wykonywane przeglądy mają wpływ na żywotność, ekonomikę pracy urządzenia a przede wszystkim na bezpieczeństwo jego eksploatacji.

Pełen zakres czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądów oraz listę części eksploatacyjnych znajdą Państwo na stronie www.viessmann-serwis.pl

BRÖTJE od ponad 90 lat łączymy indywidualnie dobrane systemy grzewcze z rosnącym zapotrzebowaniem na wygodę. Nowoczesne wykorzystanie energii jak i wysokiej jakości wykonania stanowią bazę dla szytych na miarę koncepcji grzewczych dostosowanych dla każdego. Niezależnie od tego jaki rodzaj energii wybiera klient, BRÖTJE oferuje pasujące urządzenie. Technika kondensacyjna o wysokiej jakości, przeznaczona na olej i gaz, urządzenia przyjazne dla środowiska czy kolektory słoneczne i pompy ciepła – BRÖTJE jako doświadczony producent oferuje wszystko z jednego źródła.

logo

   
© Balcerzak Serwis